Event details

Zapraszamy na kolejny Allegro Tech Talks w Poznaniu! Tym razem poruszymy tematykę Cassandry i Scylli.

Agenda:

17:45 - Rejestracja
18:00 - Przywitanie
18:05 - Piotr Jastrzębski (ScyllaDB) - "Skalować bazę horyzontalnie czy wertykalnie? Ze ScyllaDB możesz wybrać oba!"
18:35 - Szymon Szymański i Łukasz Pachciarek - "Wyniki testów porównawczych na ruchu produkcyjnym."
19:00 - Krzsztof Grzempa - "Hekabe - backup dla Cassandry i Scylli."
19:30 - zakończenie
REJESTRACJA:
https://allegro.tech/events/ - prosimy o rejestrację poprzez przycisk "Register" przy opisie wydarzenia. Po zarejestrowaniu otrzymasz e-mail z potwierdzeniem oraz Twoim biletem.

1. "Skalować bazę horyzontalnie czy wertykalnie? Ze ScyllaDB możesz wybrać oba!"

Istnieją dwie metody skalowania aplikacji: horyzontalna i wertykalna. Aby któraś z nich działała na dany program, musi on być specjalnie zaprojektowany. Liniowa skalowalność horyzontalna ScyllaDB jest powszechnie znana. Przedstawię wyniki eksperymentu obrazującego skalowalność wertykalną ScyllaDB na przykładzie różnych kategorii instancji AWS.

Piotr Jastrzębski - Inżynier oprogramowania z dziesięcioletnim stażem. Aktualnie pracuje nad rozproszoną bazą danych NoSQL - ScyllaDB. Wcześniej rozwijał real-time trading systemem w londyńskim City oraz pracował nad systemem Android w firmie Google.

2. "Wyniki testów porównawczych na ruchu produkcyjnym."

Wyniki testów porównawczych Cassandry i Scylli. Najbardziej wiarygodne testy to te - przeprowadzone na ruchu produkcyjnym. Kierując się tą zasadą stworzyliśmy w Allegro środowisko pozwalające w bezpieczny sposób wpiąć klaster Scylli do ruchu produkcyjnego kierowanego do klastra Cassandry. Otrzymane wyniki były bardzo obiecujące a podczas naszej prezenteacji będziemy mogli szerzej o nich opowiedzieć.

Łukasz Pachciarek - administrator baz danych z wieloletnim doświadczeniem, aktualnie wspiera bazy NoSQL w Allegro.

Szymon Szymański - administrator systemów Linux/Unix, od 4 lat w zespole wspierającym bazy NoSQL w Allegro.

3. "Hekabe - backup dla Cassandry i Scylli."

Cassandra nie dostarcza pełnego mechanizmu pozwalającego na backup dla całego klastra. W Allegro korzystamy z własnego rozwiązania, które w inteligentny i bezpieczny sposób pozwala archiwizować i składować olbrzymie ilości danych. Opowiem o architekturze i sposobie działania Hekabe.

Krzysztof Grzempa - administrator i programista, współautor Hekabe.